OFERUJEMY SWOJE USŁUGI 

W ZAKRESIE

 

Badań nieniszczących:

 • badania radiograficzne (RT),
 • badania ultradźwiękowe (UT),
 • badania penetracyjne (PT),
 • badania magnetyczno-proszkowe (MT),
 • badania wizualne (VT),
 • badania szczelności zbiorników (LT),
 • badania składu chemicznego (PMI), 
 • ultradźwiękowe pomiary grubości,
 • pomiary twardości.

 

Badań niszczących:

badania mechaniczne:

 • próba zginania,
 • próba rozciągania,
 • próba udarności,
 • próba łamania złączy spawanych

 

badania metalograficzne:

 • badania makroskopowe,
 • badania mikroskopowe,
 • pomiary twardości (na zgładach metalograficznych).

 

Ponadto oferujemy:

 • badania związane z egzaminami spawaczy,
 • badania związane z kwalifikowaniem technologii spawania,
   

inne badania i usługi zlecone przez klientów, a leżące
w naszej kompetencji.
 

menu item 1 menu item 2 menu item 3 menu item 4 menu item 5 menu item 6